Veri Yönetim Sistemleri


Sera Gazları İzleme, Raporlama ve Doğrulama Veri Yönetim Sistemi

Geliştirilen çevrimiçi sistem sera gazları izlenmesi, raporlanması ve doğrulanması tebliğinde belirtilen ve bütün paydaşlar (Bakanlık, Tesisler, Doğrulayıcılar, Doğrulayıcı Kuruluşlar ve Denetçi Kurum) tarafından yerine getirilmesi gereken işlemlerin yapılabildiği merkezi bir web uygulamasıdır. Proje ile ilgili detaylara ve dökümanlara buradan ulaşabilirsiniz. 

Sera İRD uygulaması Avrupa'da bu amaçla yapılan en güncel ve kapsamlı uygulama olarak kabul edilmektedir. Kağıtsokağı, Ukrayna Enerji Bakanlığı için aynı amaçla kullanılacak benzer bir veri yönetim sisteminin geliştirmesine GIZ Ukrayna ofisinin alt yüklencisi olarak devam etmektedir.

Proje

Sera Gazlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması Konusunda Kapasite Geliştirme Projesi

İş veren

Alman Federal Hükümeti adına GIZ (Alman İşbirliği Ofisi) Türkiye Ofisi
www.giz.de

Faydalanıcı

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB)
www.csb.gov.tr

Ulusal Afet Risk Azaltımı Portalı

Ulusla ARA portalı, afet azaltımı (Disaster Risk Reduction) konusunda çalışan bütün paydaşların (AFAD, belediyeler, kamu kurumları, üniversiteler, STK'lar, vs.) çevrimiçi ortak çalışabilmesi ve üretilen içeriğin kamu ile paylaşılmasını hedefleyen bir web yazılımıdır.

Projenin bir çıktısı olan bu portalın geliştirilmesine devam edilmektedir.

Proje

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Kurumsal Kapasitenin Artırılması ve Afet Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Projesi
(ALTUN/AFAD/TR2012/0740.14-2/SER/003)

İş veren

NIRAS IC Sp. z. o. o.
www.niras.com

Faydalanıcı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
www.afad.gov.tr

İletişime geçelim

Bizimle tanışmak ve birlikte neler yapabileceğimizi konuşmak için bir e-posta göndermeniz yeterli.